28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) birden fazla kanun maddesinde değişiklik yapmakla beraber 17. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 5. maddesinin birinci fıkrasında da değişikliklere yer vermektedir. Bu değişiklik ile karşılıksız çek keşide etme suçuna uygulanacak rejim ciddi değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler sonrasında;

30/04/2021 tarihine kadar ‘‘üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet’’ verme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazının durdurulacağına karar verilmiştir.

Hükümlüler 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemekle yükümlüdür. Kalan kısmın ise 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir. Eğer ödeme bu şekilde eksiksiz tamamlanırsa, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

Ancak 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

Eğer hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ödemezse, bu ödemediği ilk taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Ancak kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Bu hükümler, 30.4.2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30.6.2022 tarihine kadar ve bu belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla ve infaz aşamasında uygulama alanı bulabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, hükümlünün ödeme taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ancak şikayet üzerine hükmün infazına devam edileceğidir.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.