Yasal Uyarı - KVKK - Gizlilik Politikası

Yasal Uyarı:

Sevgili Ziyaretçilerimiz,

Astra Hukuk Bürosu’nun resmi internet sayfası olan www.astra-law.com’a (“Astra İnternet Sayfası”) hoş geldiniz.

Astra Hukuk Bürosu sayfamızda paylaştığımız bütün içerikler yalnızca bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir bilgi, hukuki görüş olarak algılanmamalı ve kullanılmamalıdır. Buradaki bilgiler, mevzuatta meydana gelen değişimlere de bağlı olarak, doğruluklarını ve güncelliklerini yitirebilir. Paylaştığımız bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasına dikkat ediyor olsak da Astra Hukuk Bürosu olarak, bu sitede yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata, noksanlık veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamayacağımızı bildiririz. Ziyaretçiler, bu Astra İnternet Sayfası’nda bulunan bilgilerin doğru olmadığını veya bu bilgiler nedeni ile zarar gördüklerini iddia ederek hak talebinde bulunamazlar. Buradaki bilgilerden yola çıkarak bir karar vermezden evvel yasal danışmanlık alınmalıdır. Bu sitede yer alan içerikler veyahut Astra Hukuk Bürosu ile iletişime geçmek adına Astra İnternet Sayfası’nın ilgili yerini kullanmak suretiyle ilettiğiniz bilgiler avukat-müvekkil ilişkisi kurmak amacı ile tasarlanmamıştır.

Astra İnternet Sayfası’ndaki bilgilerin mülkiyeti Astra Hukuk Bürosu’na aittir. Bunlar, Astra Hukuk Bürosu’nun yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz, dağıtılamaz ve kullanılmaz. Benzer şekilde, Astra Hukuk Bürosu’nun yazılı izni olmadan bu internet sitesine link yaratılması gibi eylemler de yasaktır.

Astra Hukuk Bürosu, Astra İnternet Sayfası’nda yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.

Astra İnternet Sayfası’ndan bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliği Astra Hukuk Bürosu’na bağlanmamaktadır.

Astra İnternet Sayfası Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Astra İnternet Sayfası’na zarar vermeyi amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmış olup bu tip eylemler hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

Astra Hukuk Bürosu’nun burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

KVKK:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ahmet Koçak, Berke Demircioğlu, Mehmet Aksel Tülezoğlu ve Nurullah Burak Çalışkan (“Astra Hukuk Bürosu”) tarafından Astra Hukuk Bürosu’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Astra Hukuk Bürosu sitesi (https://www.astra-law.com/) ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”) ve Astra Hukuk Bürosu ile internet sayfasının ilgili yerindeki iletişim formunu doldurmak suretiyle iletişime geçenlerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bu kimseleri bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Astra Hukuk Bürosu herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemez. Astra Hukuk Bürosu ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Astra İnternet Sayfası’nda herhangi bir bilgi girebileceğiniz serbest mesaj kutuları olsa da, özel kişisel verilerinizi işleme niyetimiz bulunmamaktadır. Bu mesaj kutularına özel kişisel verilerinizi girmeniz gerekmemektedir. Özel kişisel verilerinizi bu şekilde sağlamayı seçerseniz, bunların toplanmasını ve işlenmesini kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:


– Kimlik Bilgileri: Ad-soyad


– İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon


– Kullanıcı İşlem Bilgileri: Ziyaretçiler’ce yardım istenilen hukuki probleme ilişkin açıklamalar, fotoğraflar*, tarihler*, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler*, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb.), ticari bilgiler* (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.)


– Hukuki İşlem Bilgileri**: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler.

– İşlem Güvenliği Bilgileri**: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri


– Diğer Bilgiler**: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

** Bu kategorilerdeki kişisel veriler, Astra Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeseniz dahi, Astra Hukuk Bürosu sitesini ziyaret etmeniz ile işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz Astra Hukuk Bürosu sitesi üzerinden veya benzer kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı, sesli veya elektronik şekilde; elle, otomatik olarak ve/veya kısmen otomatik yöntemler ile veyahut herhangi bir iletişim formunu doldurmanız sureti ile toplanabilir ve/veya işlenebilir.

Bunun haricinde, çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Astra Hukuk Bürosu’nun çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • Astra Hukuk Bürosu sitesi vasıtasıyla Astra Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ziyaretçiler ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • Astra Hukuk Bürosu’nun sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Astra Hukuk Bürosu operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Astra Hukuk Bürosu’ndaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLERKEN DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin Astra Hukuk Bürosu ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmiş Bilgiler, Diğer Bilgiler

5. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI DURUMLAR

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılmaktadır:

 

Avukatlarımız, Çalışanlarımız veya Danışmanlarımız ile

Ziyaretçiler ile avukatlarımız, çalışanlarımız ve danışmanlarımız arasındaki bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve Astra Hukuk Bürosu’nun temel hizmetlerinin ifasını gerçekleştirebilmek.

Yurtiçindeki ve/veya Yurtdışındaki

IT şirketleri ve Astra Hukuk Bürosu İş Ortakları ve İştirakleri ile

Astra Hukuk Bürosu’nun kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, teknik altyapı desteği alabilmek, elektronik posta sunucumuzun yönetimi, bakımı ve teknik desteğini sağlamak.

 

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar ile

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

Harita uygulaması için Google altyapısı kullanılmaktadır. Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr&fg=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Astra Hukuk Bürosu kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami gayreti göstermektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinize, yetkisiz erişim, kayıp veya ifşaya karşı korunma için gerekli önlemler alınmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin yukarıda sayılan taleplerinizi, verilerinizin işlenmesine dair itirazlarınızı ve/veya verilerinizin işlenmesine ve/veya aktarılmasına dair açık rızanızı geri çekme talebinizi (Başvuru Formunu doldurarak) info@astra-law.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Astra Hukuk Bürosu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Astra Hukuk Bürosu’nun işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için sitenin ilgili sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Taleplerinizi ayrıca Başvuru Formu’nu doldurarak, Levent Loft, Büyükdere Cd. No.201, B Blok, D.43, 34394, Şişli, İstanbul adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

https://www.astra-law.com sayfasına (“Astra İnternet Sayfası”) hoş geldiniz. Astra Hukuk Bürosu olarak, gizliliğinizin korunmasına özel olarak önem vermekteyiz. Verilerinizin hukuka uygun olarak korunması ve bilgi güvenliği, politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Belirtmek isteriz ki Astra İnternet Sitesi’nde yer alan ve başka sayfalara yönlendirmede bulunan bağlantılar bu gizlilik bildirimi kapsamında değildir. Bu gibi bağlantılar kullanılırken, ilgili sayfaların gizlilik politikaları takip edilmelidir.

Astra İnternet Sayfası’nın ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Astra tarafından size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Astra Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Destek hizmeti aldığımız kuruluşların, gizlilik standartlarımıza ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Astra İnternet Sayfası’nda tarafımızla paylaşılan tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

Bu politikada yer verilen taahhütler bu Astra İnternet Sayfası’nda paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve diğer web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan tarafımız sorumlu değildir.

Çerezler ve İnternet Sayfası Trafiği

Çerez, bir internet sayfasını ziyaret ettiğinizde kullanmakta olduğunuz cihazınıza internet sitesi sunucusu tarafından gönderilen metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda, internet sayfası gezintinize ait bazı bilgiler saklanır. Böylelikle de erişim sağladığınız cihazlardan internet sayfasına tekrar erişim sağladığınızda, cihazlarınız bu bilgileri hatırlayacaktır. Çerezler, Astra İnternet Sayfası’na eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Çerezler, size daha iyi bir sayfa gezintisi, daha iyi hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz amacıyla kullanılmaktadır.

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genelde internet sayfasına eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplar. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz ürünlerimizi ve genel olarak internet sayfamızda yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Ziyaret etmekte olduğunuz Astra İnternet Sayfası, temelde iki tür Çerez kullanır; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum çerezleri, Astra İnternet Sayfası’ndan ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise, genellikle tarafınızca silininceye kadar saklanır. Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Astra İnternet Sayfası’nı ziyaret ettiğinizde, başkaca internet sayfaları veya alanlarından da çerezler alabilirsiniz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü taraf internet sayfalarında mevcut olabilir. Bu tür çerezler, işbu gizlilik bildirimi kapsamında değildir.

Çerezleri kendi arzunuz doğrultusunda kontrol edebilir, onların toplanmasını veya kaydedilmesini engelleyebilir veya onları tamamen silebilirsiniz. İnternet tarayıcıları ve mobil cihazlar buna çoğu sefer imkân verir. Bununla beraber, her tarayıcı ve mobil cihaz için bu ayarlar farklılık gösterebilmektedir. Bu hususa ilişkin olarak gerekli bilgilendirmeye internet tarayıcınızın ve mobil cihazınızın ayarlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Çerezler’i tamamen engellemeyi tercih etmeniz durumunda, bu bazı fonksiyonel Çerezler’in de çalışmamasına sebebiyet vereceğinden, Astra İnternet Sayfası’nın cihazınızda doğru ve hızlı bir şekilde çalışmama ihtimali oluşabilir.

Aşağıda, Çerezler’in kullanım amaçlarına ilişkin bazı açıklamalara verilmiştir.

Operasyonel nedenli: Astra İnternet Sayfası’nın yönetimi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanmaktayız. Operasyonel nedenler için kullanılan çerezlere örnek olarak, Astra İnternet Sayfası’nın özelliklerinden yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ve sayfadaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

İşlevselliğe yönelik: Astra İnternet Sayfası’nın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak ve kullanıcıların sayfa ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı Çerezler kullanmaktayız. İşlevsellik amacıyla kullanan Çerezler’e, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan Çerezler örnek gösterilebilir.

Performansa yönelik: Astra İnternet Sayfası’nın genel performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla Çerezler kullanmaktayız. Bu amaçla kullanılan Çerezler’e örnek olarak, ziyaretçilerin Astra İnternet Sayfası’nı nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan Çerezler gösterilebilir.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca “Yer Sağlayıcıları”, internet sayfalarının trafik bilgilerini en az bir yıl saklamakla yükümlüdür. Trafik bilgileri, Astra İnternet Sayfası’na erişmek için kullandığınız IP adresiniz ve eriştiğiniz sayfanın bilgilerinden oluşmaktadır. Sayılan bu bilgiler, tek başına kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Bununla beraber, size tahsis edilen IP adresi ile Astra İnternet Sayfası’nda tutulan trafik bilgisindeki IP adresinin eşleştirilmesi sureti ile kimliğiniz belirlenebilir hale gelir. Bu sebeple, Yer Sağlayıcı olarak, saklamak zorunda olduğumuz trafik bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olarak tarafımızca ve uygun süre boyunca elektronik ortamda, güvenli bir şekilde saklanır.