28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de Sigortacılık Kanununun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ ile birlikte Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular bakımından parasal sınırlar değiştirilmiştir.

Buna göre, başvuru üzerine 15.000 liranın altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları verildiği anda kesinleşmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itirazı kabil olan hakem kararları 15.000 lira ve üzeri uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlardır. Eskiden bu bedel 8.000 lira olarak belirlenmişti.

Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan itiraz üzerine verilen hakem kararları bakımından temyize gidebilmek için uyuşmazlık bedeli 238.730 liranın üzerinde olacak şekilde güncellenmiştir. Tebliğ’den önce 107.000 lira üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararların temyizi kabildi.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan uyuşmazlıklar bakımından heyet teşekkülünün zorunlu olduğu asgari uyuşmazlık tutarı ise 24.000 liradan 50.000 liraya yükseltilmiştir.

Tebliğ uyarınca, hakem kararlarının kesinleşmesine ve kanun yollarına ilişkin parasal sınırların uygulanmasında hakem kararlarının verildiği tarih, heyet teşekkülünün zorunlu olup olmadığının tespitinde uygulanacak parasal sınırlar bakımından ise hakem heyetinin teşekkül edeceği tarihteki miktar esas alınır.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.