Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi müessesesinin tüketicinin korunması hukuku tahtında özel olarak düzenlenmesi, ortada henüz bir konut dahi bulunmadan veyahut konutun inşaatı devam ederken satış yapılmasının tüketicileri mağdur edebilecek olmasındaki risklerden ileri gelmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun altında düzenlenen ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuş olan “Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik”in (“Yönetmelik”) md. 10/1 hükmünde, ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuz altı) ayı geçemeyeceği düzenlenmekteydi. 04 Ağustos 2022 Tarihli ve 31913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik md.10/1 hükmü değişikliğe uğradı. Söze konu değişiklik ile ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesinin zorunlu olduğu ve bu teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren artık 48 (kırk sekiz) ayı geçemeyeceği öngörüldü. Yapılan bu değişikliğin yürürlük tarihi ise 1 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Yönetmelik md. 10/2 hükmü uyarınca, konutun tüketiciye devir veya teslim edildiğinin kabul edilmesi için, (i) kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili; (ii) kat irtifakına konu konutun tüketici adına tescili ve konutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri gerekmektedir.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.